henkinen hyvinvointi

Voisiko olla helpompaa?

Voisiko olla helpompaa tapaa?

Jokainen joutuu käymään läpi haasteita ja jokaiselle on annettu riittävästi työkaluja selvitä niistä. Elämässä harjoittelemme haasteiden kohtaamista.

Joidenkin ihmisten elämä näyttää kuin taikasauvan heilautuksella asettuvan paikoilleen. Voi nähdä kaiken heidän saamansa siunauksen, heidän loputtoman itsevarmuutensa, kuinka helposti he saavuttavat asettamansa toiveet ja vaurauden.

Mutta kuitenkaan emme koskaan voi nähdä heidän todellista elämän tarinaansa ja siksi on tärkeää oivaltaa, ettei ole mitään aihetta tuomita tai kadehtia ketään. Hyvin harva ihminen kokee elämän koko ajan helpolla tavalla

Jokaisella on vaikeuksia kohdattavana. Jos sinulla on jokin lahjakkuus, tiedätkö kuinka paljon aikaa lahjakkuuden ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii? Kuinka paljon uhrauksia ja monista asioista luopumista tuo lahjakkuus vaatii? Muut näkevät vain lopputuloksen, mutta eivät väsymätöntä kovaa työtä ja harjoittelua. Saattaa saada ihan väärän kuvan, että kaikki mainen ja kunnia ja vauraus on vain hyvän onnen tulosta.

Elämässä on kyse haasteiden kohtaamisesta, mutta oma asenne vaikuttaa siihen, kuinka ne ottaa vastaan. Elämä tuo uusia haasteita, jotta voisit todistaa itsellesi olevasi kykenevä selviämään menneisyyden haasteista.

Omat haasteesi ovat ainutlaatuisia juuri sinulle, koska sinä olet ainutlaatuinen. Ota siis ilolla vastaan sinulle tarjoutuvat mahdollisuudet kasva ja kehittyä.

Rita no 291