henkinen hyvinvointi

Tähtilapset jatkoa ..

Jatkoa tähtilapsista
Näillä lapsilla on vähän tai ei ole karmaa ollenkaan selvitettävänä, kuten meillä vanhemmilla, lasten tehtävänä on evoluution seuraava askel ja se käsittää koko fyysisen systeemin. Kaikki maailmassa on kehitys prosessissa, laajeten, nopeutuen, päästäen irti vanhoista malleista, joten miksi se ei koskisi myös ihmistä? 

Korkeampi Valo (korkeampi tarkoittaa, että sitä ei ole aikaisemmin kokenut) on puhdasta tietoa, joka virtaa jokaisen kehon solun läpi nopeammin ja sallii myös tiedon virrata nopeammin. Valo virtaa kaikessa ja vesi kuljettaa sitä kehossamme. Kaikki solumme ovat vettä ja valoa ja siksi on hyvä muistaa, että jos tuossa vedessä on myrkkyjä, ne vaikuttavat mentaaliseen, psyykkiseen ja emotionaaliseen tasapainoon ja laukaisevat epätasapainoisia käytösmallejamme.

Tähtilapsille on siis tärkeä tarjota mahdollisimman puhdasta ruokaa, koska he ovat hyvin herkkiä epäpuhtauksille. Joillekin lapsille on annetta diagnoosi autistimi ja jopa skitsofrenia. Lapsien kyky nähdä maailma erillä tavalla, johtuu heidän tavastaan käsitellä tietoa aivoissaan kaikkien aistiensa – ennen kaikkea intuition – kautta. 

Lapset ovat yhteydessä laajempaan tietoisuuden tasoon – eivät siis vain tähän tasoon, jolla elämme maassa – ja heidän on vaikeaa sulkea noita toisia tasoja elääkseen vain tällä maassa vallitsevalla tasolla. Säännöt, kuinka meidän on elettävä ja oltava, tuntuvat heistä järjettömiltä, Nämä lapset ovat tulleet haastamaan kaikki ideamme ja ajatuksemme “kontrollista.” Mitä kontrollointi on ja kuinka vaihtaa näitä konsepteja edistämään ihmiskunnan kasvua.

 Lapset opettelevat sitä, kuinka elää tällä planeetalla ihmislapsena, jossa moni elää rajoittuneessa tietoisuuden tilassa ja uskoo vain siihen, mitä silmät näkevät. Intuitiivinen ihminen näkee, kuulee, tuntee, aistiin niin paljon muuta, jota on vaikea edes sanallistaa.

Jatkuu myöhemmin….

Rita no 291