• henkinen hyvinvointi

    Vapaus

    Olla olemassa ja elää tässä maailmassa, ei elää tästä maailmasta. Kuinka löytää oma sisäinen vapautensa? Yhdistyä uudelleen tuohon vapauteen. Tuo vapaus on vastakohtien, vastakkaisuuksien todellisuuden tuolla puolella. Olet erottanut antaa ja vastaanottaa, valon ja pimeyden, sydämen ja järkeilevän mielen, ihmisen…