henkinen hyvinvointi

Lisää tilaa kehoon

Kun siirtyy syvemmälle meditaatioon, mielen tila laajenee, luoden enemmän tilaa kehossamme.

Mielemme ja kehomme ovat yhteydessä toisiinsa ja toisen tila vaikuttaa toiseen. Siksi meditointi voi olla voimallinen tapa eheyttää kehoa. Kun mieli on täynnä ajatuksia, tietoa ja suunnitelmia, keho vastaa toiminnalla. Kun keholla on mielen selkeä suunta, se tietää, miten toimia, mutta sekainen, keskittymätön mieli luo hämmennystä, jännittyneen kehon. Lihakset jännittyvät, hengitys lyhenee ja tunnemme itsemme irralliseksi tietämättä miksi.

Kun meditoi, sallii kehonsa olla hiljaa ja levätä. Tämä on selkeä ohje mieleltä ja keho tietää kuinka vastata. Alussa luot siis kehon ja mielen välisen selkeän aistimuksen. Kun syventää meditaatiota, mielen tila paljastuu itselle ja silloin on tilaisuus tietoisesti päättää sen asettua.

Kun tutkii ja kokee tietoisuuttaan, huomaa ettei ole olemassa selkeitä, lopullisia rajoja. Tietoisuus on laaja avoin tila, jossa ajatukset tulevat ja menevät eivätkä saa aikaan aaltoja niin kauan kuin sallimme niiden kulkea ohi emmekä kiinnity niihin. Ajatukset tulevat ja menevät, alamme hengittää syvempään ja helpommin, huomaa kehon avautuvan jokaisella hengityksellä enemmän ja enemmän ja mieli rentoutuu.

Minulle itselleni mediotinti ei ole koskaan ollut tapa aistia hiljaisuutta. Luon tilan omaan itseeni syvällä tietoisella hengityksellä. Jokainen hengitys on minulle meditaatiota. (Tila, jonka luo meditoidessaan, voidaan myös luoda pelkällä tietoisella hengityksellä). Luon tilaa kehoon ja sallin keveyden ja runsauden tunteet yhdessä koko maailman kanssa olemalla kuitenkin oma itseni ykseys.

Rita no 291