henkinen hyvinvointi

Oma tarinasi

Oma tarinasi

Sinun tarinasi ansaitsee tulla kuulluksi. Oman tarinasi kirjoittaminen voi auttaa sinua ymmärtämään kokemuksiasi, joita olet käynyt läpi elämässäsi.

Ei kannata myöskään huolestua siitä, mitä muut ajattelevat, jos kuulevat sinun tarinasi. Sillä ei ole mitään merkitystä, koska tarina on sinun omasi. Kukaan muu ei sitä kirjoittaa. On kyseessä sinun henkilökohtaisista kokemuksistasi, näkemyksistäsi ja ajatuksistasi ja sanoista, joita sinä käytät ja joilla on sinulle merkitystä.

Voit huomata, että saat uusia näkökulmia aikaisemmin tapahtuneista tilanteista, alatkin tutkia omia juuriasi, kuka oikein olet. Huomaat, kuinka järkeilevä mieli on muovannut kokemuksesi hyvin kapeasta näkökulmasta koettuna. Oivallat, miten paljon muuta tapahtumiin sisältyi. Kirjoittamisesta voi olla apua myös paremman terveyden tilan saavuttamiselle.

Ole myötätuntoinen itseäsi kohtaan, varsinkin jos tapahtumat ovat traumaattisia. Kirjoittaminen voi auttaa myös sinua itseäsi näkemään uusia piirteitä itsestäsi ja annat suuren lahjan itsellesi ilmaisemalla totuuttasi, jonka ehkä olit unohtanut ja nähnyt vääristyneen kuvan tapahtumista elämässäsi.

Rita no 291