henkinen hyvinvointi

1) Henkinen kehitys – etiikka

Mikä on elämän tarkoitus? Onko se kehittyminen henkisesti? Ihminen etsii koko elämänsä ajan tarkoitusta.

Henkistä kehittymistä tapahtuu ihan tavallisessa arkielämässä elämällä, tietoinen kulkeminen henkisen kehityksen tiellä ehkä vaatii eettisten periaatteiden valintaa ja niiden noudattamista.

Etiikka tulee kreikankielin sanasta ethika (oppia tavoista, sivistysoppi) ja niillä tarkoitetaan tapaohjeita. Millaisia eettisiä periaatteita henkisiin asioihin voi ja tulee lisätä?

Kompastuskiviä? Vaaroja? Kukaan ei pääse elämässä helpolla, joten on hyvä pohtia millaisia kompastuskiviä voi tulla eteen. En pohdi yleiseen ihmisyyteen liittyviä asioita kuten rakkaus, myötätunto, tasa-arvo, toisen kunnioittaminen, vastuu, velvollisuus, vapaus ja itsensä rakastaminen, vaan sellaisia eettisiä periaatteita, joita on hyvä miettiä ja joista on hyvä pitää kiinni.

1) Perusta kuntoon periaate.

Perehdy ensin henkisiin asioihin ja etsi tietoa, ennen kuin valitset tietyn suuntauksen. Alkuinnostus valtaa usein ihmisen etsikkoajassa ja imaiseen mukaansa ja tuolloin on tarpeen kerätä tietoa; lukea henkisiä kirjoja, käydä messuilla, kursseilla jne. Tämä on perustan luomista ja auttaa selkeyttämään ja myös kyseenalaistamaan monia asioita.

Jossain vaiheessa on hyvä miettiä, mitä oikein haluaa, mitä hakee. Moni kulkija hyppää “kukasta kukkaan” – ei osaa valita ja pysähtyä ja sisäistää elämäänsä oivaltamaansa ja ei osaa keskittyä oikein mihinkään. Aina on jokin uusi kurssi, jonne on mentävä … Hän osaa kaikesta vähän, mutta ei kunnolla oikein mistään. Monesti myös väsähtää, eikä osaa olla avuksi kenellekkään, vähiten itselleen.

Kun löytää oman henkisen osaamisalansa, perehtyy siihen ja tulee sen asiantuntijaksi, voi lopulta oivaltaa, kuinka rakentaa itselleen vahvan ja turvallisen perustan, laajentaa omaa osaamistaan ja löytää sen kautta myös muita uusia asioita.

jatkuu myöhemmin…..

Rita no 291