• henkinen hyvinvointi

    2) Vapaa tahto periaate.

    Kun kokee jotakin henkistä, ollaan valmiita hyväksymään melkein mitä tahansa ilman kritiikkiä. On tärkeä muistaa, että meillä on vapaa tahto. Meille ei anneta käskyjä puhtaasta henkimaailmasta. Voit saada ohjeita, mutta sinun on itse valittava, kuinka toimit – noudatat omaa tahtoasi.…

  • henkinen hyvinvointi

    Vapaus

    Olla olemassa ja elää tässä maailmassa, ei elää tästä maailmasta. Kuinka löytää oma sisäinen vapautensa? Yhdistyä uudelleen tuohon vapauteen. Tuo vapaus on vastakohtien, vastakkaisuuksien todellisuuden tuolla puolella. Olet erottanut antaa ja vastaanottaa, valon ja pimeyden, sydämen ja järkeilevän mielen, ihmisen…